Haberler

Aidatı ödemezseniz ne olur?

Tarih: 23.09.2019

Apartman ya da sitelerde oturanların ortak harcamalar için verdikleri aidatlara itiraz edenlere yönelik hukuki yollarla tahsilat yapılabiliyor.

Lüks sitelerde aidatların her geçen gün artması, ev sahiplerini de kiracıları da sıkıntıya sokarken, “Aidatı ödemezsek ne olur?” soruları geliyor. Yanıtım, aidatınızı ödeyin. Çünkü bu yasal bir yükümlülük. Aksi halde yöneticiniz sizi mahkemeye verebilir ve icra takibine uğrayabilirsiniz. İcra yoluyla takipte birikmiş aidat borcunuzu da aylık yüzde 5 gecikme faizi ile ödemek zorunda kalırsınız. Önce aidat konusuna ilişkin iki örnek okur sorusu:

‘AİDAT ÖDEMEM’ DİYEN KOMŞU

B.A: Eşim bina yöneticisi. Binada 12 daireden 3’ü aidat ödemem diye itiraz ediyor. Hukuki yoldan nasıl çözebiliriz?

A.A: 90 TL aidat ödüyorum. Ancak, yönetici ekstradan bakım-onarım bütçesi altında 90 TL istiyor. Bu parayı ödemek zorunda mıyım? Ödemezsem bir sorun olur mu?

Bu soruları, çok sayıdaki okurumun benzer sorularına da yanıt olacak şekilde Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre yanıtlamak istiyorum. Ev sahibi de kiracı da olsanız, dairenize hiç uğramasanız da düzenli aidat ödemek ve ortak giderlere katılmak zorundasınız. Çünkü bu kanunla getirilen bir yükümlülük. KMK’nın 20. maddesi şöyle:

“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.”

İCRA TAKİBİ VE YÜZDE 5 FAİZ

Bu maddeden anlaşılacağı üzere okurum A.A., bakım-onarıma dönük ekstra 90 TL’yi ödemek zorunda. Apartman yönetim kurulunca alınan kararlara dayalı olan bu tip ödemelerin yapılmaması halinde, yöneticiniz aleyhinize sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir.

YÖNETİCİ OLARAK DAVA AÇABİLİRSİNİZ

Okurum B.A.’nın sorusuna gelince; apartman yöneticisi ortak gider avansı gibi ödenmeyen aidatların tahsili için de dava açabilir. KMK hükümlerine göre “yönetici” sıfatıyla kendisi ya da diğer kat maliklerinin her biri aidat ödemeyen dairelerin aleyhine, bulundukları yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilirler. Mahkeme, öncelikle, yönetim planı, yoksa yasa hükümleri dikkate alarak, toplayacağı bilgi ve belgeler ile davalıların sorumlu olacağı borç miktarını saptar ve ödenmesine karar verir. Kanuna göre aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle yüzde 5’lik gecikme tazminatına da hükmedilebileceğini anımsatmak isterim.

AİDAT ÖDENMEDİ DİYE ASANSÖR KAPATILABİLİR Mİ?
Okurum S.O’nun sorusu da bakın nasıl:

“13 daireli bir binada kiracıyım. Binada yeni yöneticinin kendisinin değil annesinin evi var. Binaya birkaç saat uğruyor. Binada bir kişi aidatını vermediği için asansörü üç ay kapattı. Benim çocuğum hasta. Bu yüzden hastaneden geldiğimde kucağımda eve taşımak zorunda kalıyorum. Ben bir ay evde yoktum. Bir ay da yöneticiyi bulamadığım için iki aydır aidatı veremedim. Asansörün şalteri atmış. Televizyonlarımız merkezi sisteme bağlı ve şalter atınca hiçbiri çalışmıyor. Anahtar sadece yöneticide. Telefonla aradım, sorunu anlattım. O da bana ‘İki aylık aidatı ödemediğim için açtırmayacağını’ söyledi. Ben hukuken ne yapabilirim?”

KMK hükümlerine göre yöneticinin “keyfi” şekilde bir kişi aidat ödemedi diye ortak kullanımdaki asansörü ya da şalteri kapattırmak gibi bir yetkisi yok. Okurum S.O.’ya önerim aidat borcunu ödeyerek, yöneticiden asansörü ve şalteri açmasını istemesi. Ancak, yönetici buna rağmen açmazsa S.O.’nun da diğer ev sahipleri gibi yöneticinin bu uygulamalarına karşı hâkimin müdahalesini isteme ve dava açma hakkı var.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/aidati-odemezseniz-ne-olur-41335733